Notulen teamleidersvergadering d.d. 31-10-2016

 

Aanwezig: Ginjow de Jong, Joost Rutten, Wim Bongaards, Klaas van der Eijk, Jeroen v. Geffen, Jan de vos, Xander Kortekaas, Jan v. Leerdam, Barry Dekker, Arco Flikweert, Ruud de Veen, William Dijkhuizen, Johan Bellekom, Henri de Groot, Ed v. Marrewijk, Martijn v. Winden, Ad v.d. Knaap, Richard van Rossen, Wim Verbraeken en Nico v. Wingerden.

Afwezig met melding: Ivo de Gunst, Wilmar Voois, Rob Paardekooper.

Vervanger gestuurd: Mike de Vries, Peter Rozenburg, Rob v.d. Knaap,

Afwezig: Edgar Otterlo, Martin Vreeswijk.

Namens organisatie aanwezig:Arjan Zwinkels, Paul v. Zundert en Hans v. Marrewijk.

1) De voorzitter opent de vergadering door iedereen die aanwezig is welkom te heten. De organisatie vindt dat de opkomst bij deze vergaderingen goed is.

 

2) Bij het eindfeest wat ter sprake komt heeft KMD, in de persoon van Ivo de Gunst, via de mail aangegeven deze te willen organiseren. Hij heeft dit bij het bestuur van KMD aangegeven en komt hiermee zo spoedig mogelijk bij de organisatie terug. Ed v. Marrewijk (S.V. Honselersdijk) komt met de opmerking dat als het bij KMD niet lukt, hij het graag wil doen. Wordt vervolgd.

 

3) Zoektocht naar nieuw team(s) komt aan de orde. De voorzitter geeft aan dat er binnen onze verenigingen geen extra teams zijn. Hij heeft hierdoor de vraag bij S.V. Den Hoorn en V.V. Schipluiden neergelegd. S.V. Den Hoorn heeft gelijk al aangegeven dat zij in een andere competitie 7x7 voetballen. Van V.V. Schipluiden heeft hij nog geen definitief ja ontvangen. Xander Kortekaas (V.V. Maasdijk) geeft aan dat een kennis van hem die in Maasland voetbalt misschien wel oren naar de open gevallen plek heeft. Xander laat het aan de voorzitter weten.

 

4) De eindstanden van de poules wordt door de voorzitter voorgelezen. Hierbij maakt hij de opmerking dat Monster 2 (Winnaar poule D) aangegeven heeft in poule D te willen blijven omdat zij anders weer in een poule van 5 komen. (Ze hebben niet overtuigend de poule gewonnen.) Dit wordt door de vergadering oké bevonden. Dit betekent ook dat Naaldwijk 2 niet degradeert naar poule D en dus in poule C blijft.

 

Poule A: “kampioen” Verburch 2, degradant Velo 2.

Poule B: promotie HVC`10, degradant Honselersdijk 1.

Poule C: promotie Naaldwijk 1, degradant Quintus 2.

Poule D: Kampioen Monster2 (maar blijft dus in poule D).

 

5) Na de eindstanden volgt de indelingen van de poules A tot D. Hierbij dus de opmerking dat de wedstrijden van Monster 2 in poule C verandert dient te worden in Naaldwijk 2 evenals in poule D het tegenovergestelde. Hierna wordt het vaststellen van de locaties gedaan evenals de te “organiserende” teams. Het doorgeven van de uitslagen gaat prima.

 

6) Rondvraag:

Als 2 teams in zelfde kleur shirts voetballen wat te doen? Voorzitter zegt dat dan het “thuisspelende” team in andere kleuren gaat spelen. (shirts binnenste buiten / hesjes / ander shirt)

Hierna wenst hij alle teamleiders weer veel vreugde en sluit hij de vergadering.

 

Volgende vergadering is op 6-2-2017 om 20.00u op VELO.