Notulen teamleidersvergadering d.d. 06-02-2017

 

Aanwezig: Ginjow de Jong, Joost Rutten, Edgar Otterlo, Ivo de Gunst, Martin Vreeswijk, Wim Bongaards, Rob Langeveld, Klaas van der Eijk, Jeroen v. Geffen, Jos van der Berg, Jan de vos,  Jan v. Leerdam, Barry Dekker, Arco Flikweert, Ruud de Veen, William Dijkhuizen,  Henri de Groot, Wilmar Voois, Ed v. Marrewijk, Rob Paardekooper, Mike de Vries, Peter Rozenburg, Martijn v. Winden, Ad v.d. Knaap, Richard van Rossen, Rob v.d. Knaap.

Afwezig met melding: Wim Verbraeken, Nico v. Wingerden en Paul v. Zundert

Vervanger gestuurd: Xander Kortekaas, Johan Bellekom,

Afwezig: Martijn Schmidt

Namens organisatie aanwezig:Arjan Zwinkels en Hans v. Marrewijk.

 

1) De voorzitter opent de vergadering en wenst een ieder weer welkom bij deze, wederom in grote getallen aanwezige teamleidersvergadering. top!

2) De bekers zijn weer in ontvangst genomen waarbij Honselersdijk hem zaterdag 11-2 aan de organisatie geeft en Quintus zegt de organisatie een nieuwe beker toe daar, die zij aan eind vorig seizoen gewonnen hadden gesneuveld is.

3) Bij het 3e punt op de vergadering wordt nog even stil gestaan bij het overlijden van een speler van Quintus. De voorzitter bedankt alle teamleiders voor het 1 minuut stilte houden voor aanvang van hun wedstrijd. Ook namens Quintus.

4) Het nieuwe team komt weer ter sprake. Naaldwijk 3 heeft zich bij ons aangesloten en gaan in de 3e ronde gelijk meedoen en wel in poule C. Welkom. (Helaas teamleider afwezig) Voor de laatste ronde is dus weer alles in kannen en kruiken. Voorzitter heeft geen reactie van andere verenigingen gehad. Hij had Den Hoorn en MVV`27 benadert. De eerste had zelf al iets gevonden en de 2e laat nog even wachten op antwoord. Gelukkig dus nu Naaldwijk 3 erbij. 

5) Stoppen  doorgaan seizoen 2017/2018 komt aan bod. Monster 2 heeft de organisatie via de mail laten weten aan het eind van dit seizoen te stoppen. Blessures en leeftijd gaan parten spelen hoewel zij het echt jammer vinden. Voor aanvang van vergadering heeft HVC`10 aangegeven ook te stoppen aan eind dit seizoen. 2,3 jongens in buitenland voor werk en maar 7 vaste jongen en de spoeling wordt dun om uit te plukken. Gevraagd wordt of er nog meer teams denken te gaan stoppen maar hierop krijgt de organisatie geen antwoord. Rest gaat dus door.

De voorzitter vraagt aan alle teamleiders weer een oproep te doen binnen hun vereniging om te kijken of zei nog een team op de been kunnen brengen.  (Wordt  vervolgd.)  De voorzitter gaat contact opnemen met MVV`27.

6) De voorzitter vraagt bij punt 6 om de regels binnen de lijnen te handhaven. De organisatie krijgt nog wel eens een bericht dat er her en der over de scheef gegaan wordt. Dit wordt door de organisatie niet geaccepteerd. Denk aan de regels en zelf reinigend vermogen. Als niet gebeurd dient organisatie maatregelen te nemen.

7) Het eindfeest op KMD. De voorzitter geeft Ivo (KMD 1) het woord.

We spelen in 2 shifts zoals laatste jaren het geval. C/D 15.30u en A/B om 16.30u. Rond 18u de prijsuitreiking van dit seizoen. Om 18.30u wordt er dan aangevangen met het eten waarbij de avond van muziek wordt voorzien door een dj. Bij eventueel kampioenschap van 1e team KMD wordt er een tent geregeld. Hij vraagt de organisatie of alle mailadressen up to date zijn op de site zodat hij via site een mail kan versturen naar alle teamleiders. Hier wordt door de organisatie op geantwoord dat er een paar veranderd zijn en deze z.s.m. aan zal passen.

8) Eindstanden ronde 2:

Poule A: “kampioen” HVC`10, “degradant” Verburch 1. Poule B: “kampioen” Naaldwijk 1, “degradant” Fc 's-Gravenzande 2. Poule C: “kampioen” wordt bepaald op zaterdag 11-2-2017 tijdens een wedstrijd tussen Honselersdijk en Velo TVG, “degradant”Naaldwijk 2. Poule D: “kampioen” Sc Monster 2.

9)  Na de eindstanden komt de te palen locaties weer aan de orde evenals de “organiserende” teams.