Notulen teamleidersvergadering d.d. 28-8-2017

Aanwezig:   Joost Rutten, Edgar Otterlo, Ed Boutkan, Wim Bongaards, Klaas van der Eijk,  Jos van der Berg,  Jan v. Leerdam, Barry Dekker, Arco Flikweert, Ruud de Veen, Johan Bellekom,  Ed v. Marrewijk,  Marcel Vermaat, Martijn v. Winden, Ad v.d. Knaap, Rob v.d. Knaap, Wim Verbraeken en Nico v. Wingerden.

Afwezig met melding: Ginjow de Jong, Xander Kortekaas, Martijn Schmidt,  William Dijkhuizen,

Vervanger gestuurd: Barry Schmitz, Wilmar Voois,

Afwezig: Ivo de Gunst, Mike de Vries, Peter Rozenburg,

Namens organisatie aanwezig:Arjan Zwinkels, Paul v. Zundert en Hans v. Marrewijk.

 

1/2) De voorzitter opent de vergadering door iedereen weer welkom te heten in dit nieuwe seizoen van het Westlandse 7x7. Zo ook de nieuwe leiders van de volgende teams. Er zijn 3 teams gestopt en de organisatie heeft er 3 voor terug gevonden namelijk: een team van Monster, Velo en GDA. Ook komt hij nog even terug op vorig seizoen. Goed verlopen met heel gezellig eindfeest.

De Leiders van de nieuwe teams stellen zich voor:

Velo 1: Marcel Vermaat, 16 jaar gelden gestopt maar toch met een aantal gasten weer willen beginnen. Heeft een team van 11 man op de been kunnen brengen. Zij starten in poule D.

Monster 1: Vervanger van de teamleider is Ferdi. Het is een mengeling van oud spelers van selectie Monster en rond de 38 jaar. Ook weer willen bewegen. Zij starten in poule C.                    

GDA 1: Harry Hersbach, Leider bij Westlandia 4 en al lang bij deze club bezig. Toch kruipt ook het bloed waar het niet gaan kan en zagen de oproep in het Hele Westland namens de organisatie. Bij deze als team bij Westland 7x7. Zij beginnen in poule D. Ze hebben ook velden met licht dus dat moet geen probleem worden voor de wedstrijden die daargespeeld gaan worden.

 

3) Na dit alles gaan we verder met de nieuwe poule indelingen zoals de organisatie hem heeft ingedeeld. (kopie 1 bevindt zich achter de notulen) De vergadering gaat ermee akkoord.

 

4) De jaaragenda komt hierbij ter sprake. Deze wordt door de voorzitter uitgelegd aan de vergadering. De organisatie heeft gekeken naar de vakanties en heeft met de winterstop een lange stop ingelast. Hierbij beginnen we weer in februari en eindigen in het laatste weekend van mei. Gevraagd wordt door de vergadering of dit problemen geeft maar de voorzitter legt uit dat zij hiervoor gekozen hebben omdat het bij meerdere verenigingen geen problemen geeft om langer door te gaan. Hierna gaat de vergadering akkoord. (kopie 2 achter notulen)

 

5) Na dit alles heeft het verdelen van de te spelen data op de verenigingen weer plaats. Dit verloopt vrij vlotjes. Met de opmerking dat bij 14 oktober de oefenronde of bij 's-Gravenzande of Monster gespeeld gaat worden. Dit wordt z.s.m. vervolgd.

 

6) Eindfeest voor dit seizoen wordt georganiseerd door Honselersdijk. Mocht het niet lukken zou Naaldwijk het willen organiseren. Ook dit wordt vervolgd.

 

7) Bij de rondvraag wordt er door Quintus 2 (Johan Bellekom) gevraagd of de nieuwe teams op de hoogte zijn van de spelregels? Dit wordt door de voorzitter bevestigd en gezegd dat de teamleiders ook info naar hun medespelers dienen te sturen om op onze site te kijken.

Hierna dankt de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een gezellig en sportief seizoen toe.

 

Volgende overleg is op 13 november om 20u bij GDA.