Notulen teamleidersvergadering d.d. 27-08-2018

Aanwezig: Ginjow de Jong, Ivo de Gunst, RenĂ© Wentink, Sven Ekering, Arie Herbert, Klaas van der Eijk, Jaco Lemkert, Jan v. Leerdam, Barry Dekker, Arco Flikweert, Martijn Schmidt, Patrick Pikon, Johan Bellekom,  Wilmar Voois, Ed v. Marrewijk, Richard Olsthoorn, Marcel Vermaat, Peter Rozenburg,  Martijn v. Winden, Ad v.d. Knaap, Richard v. Rossen, Peter Janssen, Fred Janssen en Rob v. Schie.

Afwezig met melding: Joost Rutten, Xander Kortekaas,  Arjan Zwinkels.

Vervanger gestuurd:  Jeffrey Helleman.

Afwezig: Harry Hersbach, Ruud de Veen, William Dijkhuizen, Erik v.d. Lans, Barry Schmitz, Mike de Vries.

Namens organisatie aanwezig:Paul v. Zundert en Hans v. Marrewijk.

1)          Paul opent de vergadering met de mededeling dat de voorzitter van de organisatie helaas verstek moet laten gaan. Hij heette ook de vergadering welkom welke in hele grote getale is opgekomen. (Er waren een hoop nieuwe teamleiders en zelfs een teamleider die een vervanger vergezelde.) waarbij ook de nieuwe teamleiders speciaal welkom geheten werden. Hen werd ook gemeldt zich na de vergadering even te melden voor de ins en outs.    Honselersdijk werd bedankt voor afgelopen eindfeest. Goed geregeld en heel gezellig.       Ook wordt de privacywet aan orde gebracht. Hierbij wordt aangegeven dat als een teamleider niet wil dat zijn info op onze site is te zien dit willen aangeven op de presentielijst.

2)          Bestaande teams op tijd in het seizoen aangeven als ze stoppen waardoor de organisatie nieuwe kan zoeken of door de vergadering aangeboden wordt.

3)          Nieuwe teamleiders wordt gevraagd zich even voor te stellen.  Dit waren er veel. Maar goed dat we weer vol zitten voor komend seizoen.

4)          Wedstrijd verplaatsen: mocht er een wedstrijd verplaatst worden dan gaarne het volgende ondernemen: tegenpartij informeren, organisatie informeren en organiserende vereniging informeren i.v.m. ruimte etc.

Punt 5 op de vergadering werd wat naar voren geschoven. Arjan heeft contact gehad met Naaldwijk 3 en hebben een goed gesprek gehad. Naaldwijk heeft aangegeven graag door te willen in de competitie en aandacht voor hun aanwezigheid te hebben. Naaldwijk mag door onder voorwaarde dat aanwezigheid beter wordt.

6)          Bij de kalender voor het jaar heeft Paul de mededeling dat hierin nog geschoven kan worden. In April en mei veel feestdagen waardoor het seizoen lang en het eindfeest laat. Als er in februari een wedstrijd gespeeld wordt kan alles naar voren geschoven worden en zijn we eind mei klaar zijn. De vergadering keurt voorstel goed om in juni eindfeest te hebben. Wordt niet verschoven.  Eindfeest is op 15 juni 2019. (zie jaarkalender)

6.1)      Tussen gekomen punt is het eindfeest. Naaldwijk had vorig seizoen aangegeven de volgende vereniging te willen zijn om het te organiseren.  Jan v. Leerdam gaat hiermee aan de slag. Als back-up heeft zich nog geen vereniging aangeboden.

7)          Promotie / degradatie van de eindstand vorig seizoen komen aan bod.

8)          Het wedstrijdschema wordt doorgenomen en de organiserende verenigingen worden bij de data gezet.

9)          Volgende overleg is op 5 november op VELO om 20.00u

10)       Rondvraag:

Johan Bellekom vraagt of de data nieuwe seizoen eerder op de site kunnen komen dan kunnen de medespelers alvast de data noteren.           Hier wordt door Paul op geantwoord dat dat niet kan omdat de vergadering de data nog moet goedkeuren.  De data van starten is op vorige vergadering al doorgegeven en vermeldt in de notulen.

Ook vraagt hij waar de notulen te vinden zijn van vorige vergadering.    Hier wordt door Paul op geantwoord dat deze ergens onder de andere notulen terecht zijn gekomen maar dit zal aanpassen.

Ed v. Marrewijk heeft de opmerking dat als er een eindfeest is dit wel voor de gehele groep is. Er waren 8 teams niet aanwezig na de wedstrijden. Dit is wel de insteek van het 7x7 feest. Hier wordt door vergadering mee ingestemd.          Paul geeft als antwoord hierop dat de teamleiders dit moeten uitdragen naar de medespelers van hun team om wel te gaan. Datum is nou bekend dus dat mag geen reden zijn.

Na dit alles wenst Paul de vergadering weer veel voetbalplezier komende tijd en dankt de vergadering voor haar aanwezigheid.